Corps

De „Corps des Sapeurs-Pompiers de la Commune de Kehlen“ (Pompjeeë Gemeng Kielen) gouf den 30. November 2012 gegrënnt. Dëse neie Corps ass aus den 3 fréiere Corpsen Kielen-Ollem, Keespelt-Meespelt an Nouspelt déi an der Gemeng waren ervir gaang.

Eisen TLF 2000 zu Tënten op der Porte Ouverte 2012

Eisen LF 2 ob enger Übung zu Tënten op der Porte Ouverte 2012

E neien Zenter fir de neie Corps gouf an der Kielener Industriezone gebaut fir dat ganzt Pompjeesmaterial ënnert engem Daach ënnerzebréngen.

D’Jugendpompjeeën, déi och scho virun der Fusioun enk zesummegeschafft hu, goufen och integral an de neie Corps iwwerholl. Duerch eng erfollegräich Jugendaarbecht ass de Nowuess fir de neie Corps garantéiert.

Geübt gëtt regelméisseg all zweeten Dënschden Owes um 20h00 am neien Zenter. Donieft ginn och regelméisseg Übungen mat anere Corpsen aus der Ëmgéigend ofgehal fir d’Zesummenaarbecht ze stäerken.

Wann een interesséiert ass Member ze ginn, dann soll een net zécken fir sech ze mellen!

De Corps gëtt duerch e Comité gefouert, dee folgendermoossen zesummegesat ass:

Den Organigramme vum Comité ab dem Joer 2015

Den Organigramme vum Comité ab dem Joer 2015